Zespół Szkół nr 7

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

Drenażi mur oporowy

1 d.1

KNR 2-01 0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

 

 

 

 

2*((1.5+0.5)/2)*(13+19.5+2.8)

m3

70.600

 

 

 

 

 

RAZEM

70.600

2 d.1

KNR 2-01 0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

 

 

 

 

((3.0+1.0)/2)*((2.8+1.8)/2)*10.5

m3

48.300

 

 

 

 

 

RAZEM

48.300

3 d.1

KNR 2-01 0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)

m3

 

 

 

 

1.3*0.3*(1.5*3)

m3

1.755

 

 

 

 

 

RAZEM

1.755

4 d.1

KNR 2-02 0238-01

Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej

m3

 

 

 

 

1.0*10.5*0.3

m3

3.150

 

 

 

 

 

RAZEM

3.150

5 d.1

KNR 2-02 0239-03

Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokątnym gr.do 20cm

m3

 

 

 

 

0.2*3.0*3.5 +0.2*2.35*3.5+0.2*1.7*3.5+0.2*1.2*0.65*2

m3

5.247

 

 

 

 

 

RAZEM

5.247

6 d.1

KNR 2-02 0602-09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

 

 

 

 

1.0*3.5*3

m2

10.500

 

 

 

 

 

RAZEM

10.500

7 d.1

KNR 2-02 0602-10

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

 

 

 

 

1.0*3.5*3

m2

10.500

 

 

 

 

 

RAZEM

10.500

8 d.1

KNR 2-02 0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

 

 

 

 

(3+0.3)*3.5+(2.35+0.3)*3.5+(1.7+0.3)*3.5+(1+0.3)*3.5*3+2*(1.2*0.65)*3

m2

46.155

 

 

 

 

 

RAZEM

46.155

9 d.1

KNR 2-02 0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

 

 

 

 

(3+0.3)*3.5+(2.35+0.3)*3.5+(1.7+0.3)*3.5+(1+0.3)*3.5*3+2*(1.2*0.65)*3

m2

46.155

 

 

 

 

 

RAZEM

46.155

10 d.1

KNR 2-02 1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym

m3

 

 

 

 

3.5*1.2*0.1*3

m3

1.260

 

 

 

 

 

RAZEM

1.260

11 d.1

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym

m3

 

 

 

 

3.5*1.2*0.1*3

m3

1.260

 

 

 

 

 

RAZEM

1.260

12 d.1

KNR 2-02 1207-02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg

m

 

 

 

 

2*10.5

m

21.000

 

 

 

 

 

RAZEM

21.000

13 d.1

KNNR 6 0601-05

Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa o głębokości 100 cm

m

 

 

 

 

13+19+2.8+2

m

36.800

 

 

 

 

 

RAZEM

36.800

14 d.1

KNR 2-01 0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3

 

 

 

 

70.6+48.3-37.3*0.263-1.755-3.15-5.02-1.26*2

m3

96.645

 

 

 

 

 

RAZEM

96.645

15 d.1

KNR 2-31 0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej

m

 

 

 

 

13+19.5+2.8

m

35.300

 

 

 

 

 

RAZEM

35.300

16 d.1

KNR 2-31 0810-01

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej

m2

 

 

 

 

0.7*(19.5+13+2.8)

m2

24.710

 

 

 

 

 

RAZEM

24.710

17 d.1

KNR 0-11 0321-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

 

 

 

 

0.7*(19.5+13+2.8)

m2

24.710