Urząd Miejski w Chojnicach

2011-08-16 00:00:00 - Gminna Ewidencja Zabytków Miasta

Konserwator Zabytków Miasta Chojnice informuje o pozytywnym zaopiniowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnice przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

Gminna Ewidencja Zabytków Chojnic składa się z 360 kart adresowych obiektów z terenu miasta, uwzględniających obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego, obiekty wyznaczone przez Pomorskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Gdańsku do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz obiekty wyznaczone przez Burmistrza Miasta Chojnice.

Właściciele obiektów zabytkowych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków przed wykonaniem remontu elewacji (m.in. wymiany okien, drzwi, ocieplenia, malowania, remontu klatki schodowej, umieszczania reklam) muszą uzyskać uzgodnienie projektu remontu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W załączniku znajduje się Gminna Ewidencja Zabytków Chojnic. Zabytki te posiadają wartości historyczną, artystyczną lub naukową i są ważne dla wizerunku miasta oraz mieszkańców Chojnic.

Marlena Pawlak
Konserwator Zabytków Miasta Chojnice

Kontakt: 52 397 18 00, wew. 73, pok. 702Pliki do ściągnięcia
Gminna ewidencja zabytków Chojnic 2017 (554 kB)

Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach