UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Przedszkole Samorządowe Nr 9 Skrzaty - przekształcenie

I. Ogłoszenie oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice

1. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice konkursu celem wyłonienia osób prawnych lub fizycznych spełniających najlepiej warunki merytoryczno – organizacyjno - finansowe do prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi w obiektach po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowym Nr 9 „SKRZATY” z oddziałami integracyjnymi położonym przy ul. Młodzieżowej Nr 5 w Chojnicach
2. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10.01.2012r. w sprawie zbycia obiektów po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowym Nr 9 „SKRZATY” z oddziałami integracyjnymi w Chojnicach z przeznaczeniem na cel prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi.
3. Zaproszenie Burmistrza Miasta Chojnice do udziału w III etapie konkursu na prowadzenie przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi na terenie nieruchomości w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 5, zapisanej w KW SL1C/00018331/2, stanowiącej działkę o nr ewid. 495/49 o pow. 4953 m2, zabudowanej budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 834,6 m2.
4. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 07.02.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11.01.2012r. w sprawie zbycia obiektów po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowym Nr 9 „SKRZATY” z oddziałami integracyjnymi w Chojnicach z przeznaczeniem na cel prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi

II. Protokoły i komunikat

1. Protokół z posiedzenia Komisji z konkursu, którego celem było wyłonienie osób prawnych lub fizycznych spełniających najlepiej warunki merytoryczno – organizacyjno - finansowe do prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi w obiektach po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowym Nr 9 „SKRZATY” z oddziałami integracyjnymi położonym przy ul. Młodzieżowej Nr 5 w Chojnicach odbytego w dniu 13 lutego 2012 r. od godz. 10:00.
2. Protokół z posiedzenia Komisji z konkursu, którego celem było wyłonienie osób prawnych lub fizycznych spełniających najlepiej warunki merytoryczno – organizacyjno - finansowe do prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi w obiektach po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowym Nr 9 „SKRZATY” z oddziałami integracyjnymi położonym przy ul. Młodzieżowej Nr 5 w Chojnicach odbytego w dniu 13 lutego 2012 r. od godz. 10:00. – podpisany przez członków Komisji.
3. Protokół z posiedzenia Komisji z konkursu, którego celem było wyłonienie osób prawnych lub fizycznych spełniających najlepiej warunki merytoryczno – organizacyjno - finansowe do prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi w obiektach po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowym Nr 9 „SKRZATY” z oddziałami integracyjnymi położonym przy ul. Młodzieżowej Nr 5 w Chojnicach odbytego w dniu 12 marca 2012 r. od godz. 10:00. – podpisany przez członków Komisji.
4. Protokół z posiedzenia komisji z III etapu konkursu,  którego celem było wyłonienie osoby, której zostanie sprzedana nieruchomość po likwidowanym Przedszkolu Samorządowym Nr 9 z oddziałami integracyjnymi „SKRZATY” w Chojnicach, odbytego w dniu 25 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.
5. Komunikat z konkursu którego celem było wyłonienie osób prawnych lub fizycznych spełniających najlepiej warunki merytoryczno – organizacyjno - finansowe do prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi w obiektach po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowym Nr 9 „SKRZATY” z oddziałami integracyjnymi położonym przy ul. Młodzieżowej Nr 5 w Chojnicach z dnia 28 maja 2012 r.

III. Oferty złożone – I etap konkursu

1. Adrian Kniter,
2. Mac-House sp.zo.o., ul. Myśliwska 50 B, 80-126 Gdańsk
3. Prywatne Przedszkole Niepubliczne Nr 2 Lucyna i Leszek Machowiak Sp.C. ul. Rejtana 43, 64-100 Leszno
4. Magdalena i Maciej Paterek
5. Magdalena i Jacek Sołtysińscy

IV. Oferty złożone – III etap konkursu

1. Magdalena i Maciej Paterek
2. Magdalena i Jacek Sołtysińscy

V. Korespondencja dot. Konkursu

1. Korespondencja z Prywatnym Przedszkolem Niepubliczne Nr 2 Lucyna i Leszek Machowiak Sp.C. ul. Rejtana 43, 64-100 Leszno
2. Pismo Wojewody Pomorskiego do Rzecznika Praw Dziecka (do wiadomości Burmistrza Miasta Chojnice)

VI.  Postępowanie prokuratorskie w/s przekroczenia uprawnień

1. Postanowienie o umorzeniu śledztwa


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017