UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Nasze Miasto > Miasto w liczbach

Struktura użytkowania gruntów w mieście Chojnice

Powierzchnia ogółem.......................................................................................................2.104 ha
w tym:
- tereny mieszkalne..............................................................................................................323 ha
- tereny przemysłowe...........................................................................................................107 ha
- tereny wypoczynkowe ..........................................................................................................34 ha
- tereny komunikacyjne........................................................................................................297 ha
- użytki rolne.........................................................................................................................1008 ha
- użytki leśne..........................................................................................................................100 ha

Liczba mieszkańców.............................................................................................................38697

Szkoły podstawowe i gimnazja..................................................................................................13

Szkoły ponadgimnazjalne
- publiczne........................................................................................................................................6
- niepubliczne..................................................................................................................................3

Szkoły policealne
- publiczne........................................................................................................................................1
- niepubliczne..................................................................................................................................2

Szkoły specjalne
- podstawowe..................................................................................................................................1
- gimnazja.........................................................................................................................................1

Szkoły w Schroniskach dla Nieletnich
- podstawowe..................................................................................................................................1
- gimnazja.........................................................................................................................................1

Publiczne placówki kształcenia ustawicznego..........................................................................1

Szkoły wyższe...................................................................................................................................3

Żłobki.................................................................................................................................................3

Przedszkola......................................................................................................................................9

Oddziały przedszkolne przy szkołach publicznych .................................................................12

Punkty przedszkolne.......................................................................................................................2

Domy kultur......................................................................................................................................1

Muzea................................................................................................................................................1

Kluby sportowe.............................................................................................................................18

Biblioteki...........................................................................................................................................2

Hale sportowe, sale sportowe.....................................................................................................9

Stadiony sportowe..........................................................................................................................2

Park Wodny.......................................................................................................................................1

Parki wypoczynkowe.......................................................................................................................3

Obszar rekreacyjny z zespołem boisk sportowych...................................................................7

Długość sieci wodociągowej.........................................................................................120,2 km

Długość sieci kanalizacyjnej............................................................................................88,2 km

Długość sieci ciepłowniczej.............................................................................................20,5 km

Ciepłownie......................................................................................................................................2

Kotłownie lokalne..........................................................................................................................3

Długość sieci gazowej....................................................................................................87,13 km


Ostatnia aktualizacja grudzień 2015 r.


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017