TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 27 czerwca 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Samorząd > Uchwały

Wyszukiwarka uchwał

Data:Fraza:
Ostatnio podjęte uchwały:
2017-06-12, NR XXXIII/389/17
w sprawie rozpatrzenia skargi
  Treść uchwały (pdf, 321 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/388/17
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym nr 20.
  Treść uchwały (pdf, 95 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/387/17
w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania
  Treść uchwały (pdf, 97 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/386/17
w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych
  Treść uchwały (pdf, 98 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/385/17
w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020”.
  Treść uchwały (pdf, 316 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/384/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 318 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/383/17
w sprawie zbycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 308 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/382/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 5,770 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/381/17
w sprawie zmiany załącznika graficznego do Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 13,218 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/380/17
w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych
  Treść uchwały (pdf, 265 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/379/17
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Treść uchwały (pdf, 239 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/378/17
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis
  Treść uchwały (pdf, 132 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/377/17
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 310 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/376/17
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 309 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/375/17
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.
  Treść uchwały (pdf, 1,036 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/374/17
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.
  Treść uchwały (pdf, 1,163 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/373/17
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
  Treść uchwały (pdf, 93 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/372/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
  Treść uchwały (pdf, 302 kb)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017