TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 24 marca 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Samorząd > Uchwały

Wyszukiwarka uchwał

Data:Fraza:
Ostatnio podjęte uchwały:
2017-02-20, NR XXIX/342/17
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa
  Treść uchwały (pdf, 348 kb)

2017-02-20, NR XXIX/341/17
w sprawie zbycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 353 kb)

2017-02-20, NR XXIX/340/17
w sprawie nabycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 343 kb)

2017-02-20, NR XXIX/339/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 1,485 kb)

2017-02-20, NR XXIX/338/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 819 kb)

2017-02-20, NR XXIX/337/17
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 1,298 kb)

2017-02-20, NR XXIX/336/17
w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017 - 2021”
  Treść uchwały (pdf, 220 kb)

2017-02-20, NR XXIX/335/17
w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z 31.01.2017r.
  Treść uchwały (pdf, 874 kb)

2017-02-20, NR XXIX/334/17
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
  Treść uchwały (pdf, 1,103 kb)

2017-02-20, NR XXIX/333/17
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 793 kb)

2017-02-20, NR XXIX/332/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  Treść uchwały (pdf, 2,055 kb)

2017-02-20, NR XXIX/331/17
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.
  Treść uchwały (pdf, 938 kb)

2017-02-20, NR XXIX/330/17
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.
  Treść uchwały (pdf, 1,196 kb)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017