UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Samorząd > Uchwały

Wyszukiwarka uchwał

Data:Fraza:
Ostatnio podjęte uchwały:
2017-09-25, NR XXXVI/422/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2017 rok
  Treść uchwały (pdf, 362 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/421/17
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 309 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/420/17
w sprawie nabycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 307 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/419/17
w sprawie nabycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 309 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/418/17
w sprawie zbycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 310 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/417/17
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnice oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
  Treść uchwały (pdf, 314 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/416/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  Treść uchwały (pdf, 103 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/415/17
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2017
  Treść uchwały (pdf, 202 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/414/17
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.
  Treść uchwały (pdf, 1,035 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/413/17
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.
  Treść uchwały (pdf, 1,226 kb)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017