TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 29 kwietnia 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Samorząd > Uchwały

Wyszukiwarka uchwał

Data:Fraza:
Ostatnio podjęte uchwały:
2017-03-27, NR XXX/353/17
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej
  Treść uchwały (pdf, 347 kb)

2017-03-27, NR XXX/352/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2017 rok
  Treść uchwały (pdf, 372 kb)

2017-03-27, NR XXX/351/17
w sprawie zbycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 345 kb)

2017-03-27, NR XXX/350/17
w sprawie zbycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 346 kb)

2017-03-27, NR XXX/349/17
w sprawie zbycia nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 345 kb)

2017-03-27, NR XXX/348/17
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2017.
  Treść uchwały (pdf, 430 kb)

2017-03-27, NR XXX/347/17
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym
  Treść uchwały (pdf, 509 kb)

2017-03-27, NR XXX/346/17
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018.
  Treść uchwały (pdf, 92 kb)

2017-03-27, NR XXX/345/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  Treść uchwały (pdf, 1,356 kb)

2017-03-27, NR XXX/344/17
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.
  Treść uchwały (pdf, 1,337 kb)

2017-03-27, NR XXX/343/17
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.
  Treść uchwały (pdf, 997 kb)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017