UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Region > Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy to jeden z piękniejszych krajobrazowo i cennych przyrodniczo zakątków kraju. Utworzony został w 1990r. i liczy obecnie 34.026 ha. Położony jest na południowo- zachodnim skraju województwa pomorskiego, w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Swoje walory zawdzięcza niezwykłej rzeźbie terenu, bogactwu jezior i rzek, różnorodności środowisk leśnych, torfowiskowych i polnych. Teren parku został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie, dlatego też występuje tutaj bardzo zróżnicowana rzeźba terenu, na którą składają się doliny, rynny polodowcowe i oczka wodne. Obszar ten charakteryzuje się dużą lesistością (71 %). Użytki zielone stanowią 4,8 % i nieużytki 4,3 %. Pozostałe 13,1% powierzchni stanowią jeziora i rzeki. Na terenie parku znajduje się jeziora o różnej trofii, a najbardziej znane z nich to Jezioro Charzykowskie – kolebka sportu żeglarskiego w Polsce. Bardzo osobliwe są jeziora lobeliowe o krystalicznej wodzie.
Głównym celem utworzenia parku jest ochrona roślin i zwierząt. Na szczególną uwagę zasługują następujący przedstawiciele świata roślin: zimoziół północny, bażyna czarna, kłoć wierzchowata, rosiczki, storczyki, widłaki, a także roślinność jezior i rzek m.in.: lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, grążel żółty, grzybienie. Nie należy zapominać o porostach - około 300 gatunków, a także o grzybach, których występuje około 800 gatunków. Interesująca i zróżnicowana jest również fauna parku. Teren parku zamieszkują 43 gatunki ssaków, 120 gatunków ptaków, a także pokaźna liczba ryb, płazów i gadów. Na terenie parku znajdują się rezerwaty przyrody:
- Jezioro Nawionek,
- Jezioro Laska,
- Bagno Stawek,
- Jezioro Małe Łowne,
- Piecki.
Do ciekawszych pomników przyrody należy m.in.: głaz narzutowy o obwodzie 7 m
w miejscowości Konarzynki, stanowiska zimoziołu północnego w Leśnictwie Funka oraz sosna zwyczajna o obwodzie 3,43 m w Leśnictwie Kokoszka.

Zobacz
www.zaborskipark.pl


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017