UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2017-08-31 Informacja w sprawie konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)”.

Urząd Miejski w Chojnicach informuje, iż w dniu 29.08.2017 roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, informujące, że Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 7 sierpnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice dotacji do kwoty 236.880,00 zł na realizację zadania pod nazwą; „Zadanie z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)”.

W związku z powyższym informujemy, iż poziom dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosić będzie do 25% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez odbiorcę ostatecznego, a nie jak pierwotnie zakładano do 35%, z zachowaniem limitów kwotowych określonych w Regulaminie konkursu „Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017), natomiast maksymalna kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice wynosić będzie 5% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez odbiorcę ostatecznego z zachowaniem limitów kwotowych określonych w regulaminie naboru wniosków, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 lutego 2017 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 52-397-18-00 wew. 18.


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017