UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2017-02-13 Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r. w następujących formach:

1. spacerów studyjnych w dniach:

a. 21.02.2017 r. - spacer ze szczególnym uwzględnieniem zadania „Renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne” - zbiórka o godzinie 15:30 na pl. Św. Jerzego w Chojnicach;

b. 2.03.2017 r. - spacer ze szczególnym uwzględnieniem zadania „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” - zbiórka o godzinie 16:00 na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dworcowej w Chojnicach;

c. 7.03.2017 r. - spacer ze szczególnym uwzględnieniem zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” - zbiórka o godzinie 16:00 przy wejściu do parku na Wzgórzu Ewangelickim od strony skrzyżowania ul. Rolbieckiego z ul. Świętopełka w Chojnicach;

d. 9.03.2017 r. - spacer ze szczególnym uwzględnieniem zadania „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej” - zbiórka o godzinie 16:00 przy ul. Towarowej w Chojnicach (przy siedzibie firmy Windex);

2. spotkań organizowanych w dniach :

a. 21.02.2017 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach (stołówka), ul. Dworcowa 6;

b. 2.03.2017 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach (stołówka), ul. Dworcowa 6;

c. 7.03.2017 r. o godzinie 17.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach (sala nr 4) , ul. Świętopełka 1;

d. 9.03.2017 r. o godzinie 17.00 w restauracji „Siódemka” w Chojnicach, ul. Subisława 7;

3. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze należy dostarczyć w okresie trwania konsultacji:

- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@miastochojnice.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

- bezpośrednio do Biura Podawczego na parterze Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały są dostępne :

a) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl,

b) na stronie internetowej www.miastochojnice.pl/rewitalizacja ,

c) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, parter, w godzinach urzędowania,

d) w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, IV piętro, pokój 710, w godzinach urzędowania.

Projekt „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji" jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa

Pliki do pobrania:
Projekt uchwały (158 kB)
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice (10 642 kB)
Formularz konsultacyjny (98 kB)
Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali 1:5000 (17 651 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017