UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2017-02-03 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy

Data publikacji: 03 lutego 2017 r.

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie zmiany nazwy ulicy

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 14 lutego 2017 r. za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszenia opinii.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

  • przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
  • złożyć osobiście w biurze podawczym lub
  • przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: planowanie@miastochojnice.pl
Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszenia opinii (28 kB)
Uchwała (27 kB)
Załącznik do uchwały (735 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017