UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2016-11-22 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r. do godz. 15:00 w następujących formach:

1. spotkań "o Komitecie Rewitalizacji przy kawie" organizowanych 29 listopada 2016r.:

a. o godzinie 9.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a;
b. o godzinie 11.00 w restauracji Fosa w Chojnicach, ul. Grobelna 3;
c. o godzinie 13.00 w restauracji Siódemka w Chojnicach, ul. Subisława 7;

2. spotkania realizowanego techniką „otwartej przestrzeni” - spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a, dnia 6 grudnia 2016r.;

3. narady obywatelskiej grupy przedstawicielskiej osób wskazanych przez Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Osiedli organizowanej w dniach 9 grudnia 2016r. o godzinie 16:00, 12 grudnia 2016r. o godzinie 17:30 i 13 grudnia 2016r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w sali 408;

4. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze należy dostarczyć w okresie trwania konsultacji:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@miastochojnice.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,
  • bezpośrednio do Biura Podawczego na parterze Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały są dostępne:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl,
b) na stronie internetowej www.miastochojnice.pl/rewitalizacja ,
c) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, parter, w godzinach urzędowania,
d) w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, IV piętro, pokój 710, w godzinach urzędowania.

Projekt „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji" jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa

Pliki do pobrania:
Projekt uchwały (242 kB)
Formularz konsultacji (98 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017