UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2016-11-14 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

informuję

  • przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czerskiej w Chojnicach, uchwałą Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r.
  • przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach, uchwałą Nr XXV/280/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r.

Z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607, oraz na stronie internetowej gminy.
 


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017