UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2016-10-07 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chojnicach uchwały Nr XXIV/254/16  z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017