TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 26 marca 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

2017-03-24 Zebranie ogólne SMO nr 1 (Śródmieście) 2017-03-14 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu w spółce z o.o. Centrum Park Chojnice 2017-03-08 Zawiadomienie KM.6220.10.2016 2017-03-03 Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Chojnice 2017-02-21 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości zapoznania się jego treścią. 2017-02-17 Zapytanie o informację publiczną – data złożenia 14.02.2017- Szulc Efekt sp.zo.o. 2017-02-13 Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice 2017-02-09 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2017-02-08 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2017-02-06 Ogłoszenie MOPS - konkurs pn. "Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej" 2017-02-03 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy 2017-02-03 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy 2017-01-23 Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Czersku i Brusach: „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich” 2017-01-10 Informacje podsumowujące konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z projektem uchwały uwzględniającym zmiany. 2017-01-04 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa 2016-12-21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-12-21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-12-15 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 2016-12-15 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice ogłasza przystąpienie do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. 2016-12-13 Zaproszenie na spotkanie świąteczne mieszkańców samorządu nr 1 - Śródmieście 2016-12-12 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. 2016-12-09 Program grantowy "Decydujesz, pomagamy" 2016-12-07 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE o naborze wniosków w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii. 2016-12-06 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko 2016-11-28 Zawiadomienie KM.6220.10.2016 2016-11-22 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 2016-11-14 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią 2016-10-26 Nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników 2016-10-20 Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2017 r. 2016-10-12 Ogłoszenie dla bezrobotnych

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017