UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Gospodarka > Filia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


STREFA PRZEMYSŁOWA WRAZ Z FILIĄ POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA TERENIE GMINY CHOJNICE

Sąsiadujące ze sobą gminy wiejskie Chojnice i Człuchów jednocześnie wystąpiły
o przyłączenie terenów leżących w ich granicach administracyjnych do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarówno Gmina Miejska Chojnice jak i Gmina Miejska Człuchów aktywnie wspierają działania samorządów Gmin Chojnice i Człuchów. Jest to już kolejne
na przestrzeni kilku lat wspólne działanie tych samorządów mające na celu przyciągnięcie nowych inwestorów.

Współpraca na rzecz pozyskiwania inwestorów została sformalizowana poprzez „Pakt
o wzajemnej współpracy”, który został podpisany przez zarządy gmin i przyjęty uchwałami rad gmin.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 348,37 ha położonych w województwie pomorskim na terenie gminy Krokowa, gminy Gniewino, gminy Tczew, gminy miejskiej Tczew, gminy miejskiej Kwidzyn, gminy miejskiej Starogard Gdański, gminy Człuchów, gminy Chojnice, gminy miejskiej Malbork
i gminy miejsko-wiejskiej Sztum.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 3 z 2003 r. poz. 33) powołało m.in. 2 filie Strefy obejmujące:

 • Teren Chojnice zlokalizowany w gminie Chojnice

 • Teren Człuchów zlokalizowany w gminie Człuchów

Tereny leżące w granicach gminy Chojnice i gminy Człuchów włączone do PSSE obejmują powierzchnię ok. 15 ha każdy - łącznie ok. 30 ha.

Argumenty, które przemawiały za włączeniem terenów do PSSE:

 1. Włączenie pozwoli na przyciągnięcie nowych inwestorów i tym samym utworzenie nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia

 2. Włączenie pozwoli na realizację celów Strategii rozwoju województwa pomorskiego
  w odniesieniu do terenu powiatu chojnickiego

Przesłanki utworzenia PSSE na terenach w gminach Chojnice i Człuchów:

 1. Wokół obszarów, włączonych do PSSE istnieją duże rezerwy terenów przeznaczonych pod przemysł, gotowe do przyjęcia kolejnych inwestorów

 2. Na terenie miasta Chojnice istnieją rezerwy w zakresie uzbrojenia technicznego, tj. mocy elektrycznej, wody pitnej, gazu ziemnego oraz oczyszczania ścieków

 3. Lokalizacja terenów zapewnia korzystne połączenia z innymi częściami województwa
  i kraju ze względu na sąsiedztwo z drogą krajową nr 22 Berlin - Kaliningrad oraz projektowaną obwodnicą miasta Chojnice

 4. Bardzo pozytywne nastawienie lokalnych władz i społeczeństwa do inwestorów

 5. Dobre otoczenie biznesu, które ma szanse na szybki rozwój w niedalekiej przyszłości

Cele strategiczne terenu Chojnice Pomorskiej SSE

Cele strategiczne:

 • Tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie bezrobocia

 • Tworzenie możliwości kooperacyjnych z przedsiębiorstwami funkcjonującymi poza terenem strefy

 • Rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w istniejących i nowych branżach produkcyjnych

 • Pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu oraz zmiana struktury przemysłu

Działania realizacyjne:

 • Pozyskiwanie inwestorów poprzez plan marketingowy, wykorzystując doświadczenia
  z zakresu zagospodarowania obszaru tczewskiego i żarnowieckiego

 • Poszukiwanie inwestorów zapewniających powstawanie nowych powiązań kooperacyjnych z podmiotami działającymi poza strefą

 • Zapewnienie rozwoju infrastruktury technicznej terenu, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów

 • Ograniczanie niekorzystnego wpływu przedsiębiorstw lokowanych w strefie
  na środowisko naturalne

 • Monitorowanie rozwoju strefy, głównie w aspekcie stopnia realizacji celów strategicznych

Pliki do pobrania:
Warunki inwestowania w PSSE oraz ulgi inwestycyjne (72 kB)

Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017