UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Gospodarka > Pakt chojnicko-człuchowski

CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKI

PAKT O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY

Dostrzegając naturalne uwarunkowania przestrzenne i tendencje rozwojowe swoich gmin, w dniu 23 maja 2001 roku

Przewodniczący Zarządu Miasta Chojnice, Przewodniczący Zarządu Miasta Człuchów,

Przewodniczący Zarządu Gminy Człuchów oraz Przewodniczący Zarządu Gminy Chojnice

podpisali protokół uzgodnień w sprawie paktu o wzajemnej współpracyw celu:

 • rozwoju aglomeracji chojnicko-człuchowskiej,

 • współtworzenia miejsc pracy w gminach wiejskich i miejskich Człuchowa i Chojnic,

 • ochrony istniejących miejsc pracy.

Strony paktu zamierzają zjednoczyć się i aktywnie współdziałać w celu ułatwiania wzrostu gospodarczego obszaru położonego pomiędzy zurbanizowanymi terenami miast Człuchów
i Chojnice oraz innych przyległych terenów.

Oczekiwanymi przez samorządy efektami współpracy są:

 • wzrost przemysłu, usług ponadlokalnych i handlu,

 • rozwój rolnictwa,

 • poprawa dostępu do oświaty, szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego,

 • rozwój turystyki.

Kierując się dobrem swoich obywateli, za podstawowy miernik rozwoju gospodarczego przyjmuje się przyrost zatrudnienia.

Współpraca odbywać się będzie między innymi w dziedzinach:

 • planowania i gospodarowania przestrzenią,

 • koordynacji inwestycji,

 • informacji i promocji,

 • pozyskiwania korzyści z zewnątrz.

Podstawowym środkiem do osiągnięcia celu ustala się wykorzystanie faktu położenia przy drodze krajowej nr 22, a w tym:

 • działania na rzecz połączenia drogi nr 22 ze wschodnimi krajami nadbałtyckimi,

 • poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi pomiędzy Chojnicami i Człuchowem
  w szczególności poprzez jej poszerzenie,

 • tworzenie możliwości bezpośredniego skomunikowania drogi z terenami w otoczeniu drogi,

 • popieranie inwestycji i działalności gospodarczej związanych z czerpaniem korzyści
  z tranzytowego ruchu drogowego,

 • poprawę komunikacji publicznej na odcinku Chojnice - Człuchów.


Strony paktu chojnicko-człuchowskiego (od lewej: burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, wójt gminy Człuchów Adam Marciniak, burmistrz Człuchowa Zdzisław Piskorski)

Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017