UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Gospodarka > Preferencje dla inwestorów

PREFERENCJE DLA INWESTORÓW:


Wychodząc naprzeciw aktywności przedsiębiorców do podejmowania, kontynuowania
i rozwijania działalności gospodarczej oraz mając na względzie interes społeczny, jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Chojnic, funkcjonuje pakiet uchwał pod nazwą „Chojnickie preferencje dla przemysłu, handlu i usług”. Uchwały te sprzyjają aktywnym przedsiębiorcom prowadzącym i podejmującym działalność na terenie naszego miasta, tworząc nowe miejsca pracy.


Pakiet uchwał pod nazwą „Chojnickie preferencje dla przemysłu, handlu i usług” tworzą:


1. Uchwała Nr XIII/185/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 1999r.
w sprawie częściowych zwolnień podatkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. <<zobacz>>


2. Uchwała Nr XI/155/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999 r.
w sprawie obniżania czynszów dzierżawnych za grunt Gminy Miejskiej Chojnice. <<zobacz>>


3. Uchwała Nr XI/154/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999 r.
w sprawie rozkładania na raty zapłaty za nieruchomości. <<zobacz>>


4. Uchwała Nr XI/153/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999 r.
w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości. <<zobacz>>


5. Uchwała Nr XIV/193/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 1999 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. <<zobacz>>


6. Uchwała Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. <<zobacz>>


7. Uchwała Nr XVI/163/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie <<zobacz>>


Ponadto miasto Chojnice oferuje swoim mieszkańcom możliwości uzyskania wielu ulg
i zwolnień m.in. w podatku od nieruchomości w celu poprawy estetyki nieruchomości położonych w obrębie strefy konserwatorskiej A i B. Możliwości uzyskania tych, jak
i innych ulg warunkuje spełnienie wymogów określonych w poniższych przepisach:

1. Uchwała Nr XIV/193/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 1999 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. <<zobacz>>


2. Uchwała Nr XIX/265/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. <<zobacz>>


3. Uchwała Nr VIII/98/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. <<zobacz>>


4. Uchwała Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. <<zobacz>>


5. Uchwała Nr XVI/163/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. <<zobacz>>


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017