UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strategia Rozwoju Miasta Chojnice > Strategia Rozwoju na lata 2002-2014

Powrót

Rozdział 4 C.) Blok programowy budownictwa mieszkaniowego pt. „Mieszkanie dla każdej rodziny”
Budowa mieszkań komunalnych w oparciu o tani kredyt inwestycyjny (4.1.1.1.)
►Budowa domów czynszowych przez Chojnickie TBS

Grunty na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (4.1.1.2.)
►Przygotowanie planistyczne
►Zapewnienie podaży gruntów miejskich na budownictwo wielorodzinne
►Odzyskiwanie uzbrojonych gruntów poprzez wyburzenia substancji małej wartości
►Zapewnienie możliwości oddawania gruntów miejskich przeznaczonych na budownictwo wielorodzinne w wieczyste użytkowanie

Infrastruktura techniczna osiedli mieszkaniowych (4.1.1.3.)
►Budowa infrastruktury związanej z tworzeniem nowych osiedli
►Uzupełnienie infrastruktury w osiedlach istniejących

Tworzenie zasobów mieszkań socjalnych (4.1.1.4.)
►Rezerwowanie lokali substandardowych w budynkach o niskiej jakości i niskiej atrakcyjności położenia, jako produktu ubocznego związanego z podażą lokali mieszkalnych i przenoszeniem lokatorów
do nowych mieszkań

Działania na rzecz utrzymania i rozwoju zasobu mieszkań (4.1.1.5.)

Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017