UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Strategia Rozwoju Miasta Chojnice > Strategia Rozwoju na lata 2002-2014

Powrót

Rozdział 3. Wynikowa tabela analizy SWOT
 • Mocne strony

  Słabe strony

  Ośrodek administracji powiatowej i usług rangi ponadlokalnej

  Wysokie bezrobocie

  Patriotyzm lokalny i sprawny samorząd

  Ucieczka młodzieży do Trójmiasta

  Węzeł transportowy przy drodze międzynarodowej

  Zbyt niski poziom inwestycji

  Ośrodek szkolnictwa wyższego

  Niepełna infrastruktura miejska, w tym brak obwodnicy

  Rezerwy rozwojowe (teren, infrastruktura, media, siła robocza)

  Nie wystarczająca oferta spędzenia czasu wolnego, zwłaszcza dla młodzieży.

  Zróżnicowana i nowoczesna struktura przemysłu

  Brak mieszkań

  Walory rekreacyjne bezpośredniego otoczenia

  Niskie wykorzystanie walorów rekreacyjnych terenów miejskich

  Szanse

  Zagrożenia

  Zwiększenie znaczenia i decentralizacja finansów publicznych

  Spadek znaczenia drogi 22

  Zwiększenie znaczenia drogi nr 22
  po wstąpieniu Polski do UE

  Centralizacja i zmniejszenie środków budżetowych i strukturalnych UE na wsparcie rozwoju regionalnego

  Aktywizacja gospodarcza terenów leżących między Chojnicami i Człuchowem

  Dalszy wzrost bezrobocia, brak inwestycji, spadku atrakcyjności i marginalizacji

  Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego, kultury

  i innych usług niematerialnych

  Wzrost zagrożeń społecznych (korupcja, przestępczość, narkomania)

  Rozwój funkcji turystycznych

  Spadek atrakcyjności turystycznej okolic


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017