UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Rejestry i ewidencje > Zabytki Miasta Chojnice

Powrót

Ratusz

Fotografia z pocz. XX w.
Wzniesiony w latach 1901 - 1904 r. według projektu berlińskich architektów w stylu neogotyckim, z dekoracją i wystrojem modernistycznym. W Sali Obrad znajdują się witraże wykonane w 1903 r. przez Ryszarda Schleina. W nadokiennikach i płycinach między kondygnacjami płaskorzeźby z emblematami dotyczącymi rzemiosła i handlu, ponad wykuszem herb miasta. Pierwszy ratusz pochodził z XIV w. i stał na środku rynku.

Town hall

It was built in 1904 according to the project of Berlin architects in the neo-Gothic style, with a decoration and a modernist décor. In the debating chamber there are stained glass windows made ​​in 1906. The first town hall came from the fourteenth century and it stood in  the centre of the square.

Rathaus

Es wurde 1904 nach dem Entwurf von Berliner Architekten errichtet, im neogotischen Stil, mit modernistischen Dekorationen und Ausstattung. Im Ratssaal befinden sich Glasfenster aus dem Jahr 1906. Das erste Rathaus stammte aus dem 14. Jahrhundert und befand sich im Zentrum des Marktplatzes.


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017