UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Park 1000-lecia - Blog informacyjny projektu > Zagospodarowanie Parku 1000-lecia

Powrót

Budowa Obwodnicy Miasta Chojnice

Inwestor zadania - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
Planowany koszt inwestycji - ok. 200 mln zł
Wykonawca zadania - Budimex Dromex S.A.

Działania prowadzone w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji budowy w ciągu drogi krajowej nr 22 chojnickiej obwodnicy podejmowane są już od 2003 r.

Droga nr 22, historycznie od średniowiecza zwana via marchionis, jest niezwykle ważnym szlakiem komunikacyjnym na trasie pomiędzy Europą zachodnią, a wschodnimi rubieżami Unii Europejskiej. Tędy wiedzie najkrótsza droga z Berlina do Gdańska, Elbląga, Królewca, Wilna, Rygi i Tallina. Rozwój gospodarczy Pomorza powoduje, iż droga nr 22 ciągle zyskuje na znaczeniu jako droga tranzytowa. Niezwykle ważnym aspektem jest zwiększenie jej przepustowości m.in. poprzez budowę obwodnic miast. Jednym z największych miast na trasie jej przebiegu są Chojnice.

POŁOŻENIE

Planowana droga obwodowa położona jest w województwie pomorskim i przebiega na południe, wschód i zachód od miasta Chojnice. Pod względem administracyjnym biegnie przez tereny należące do:

- gminy Człuchów - w zachodniej części,

- miasta Chojnice - w środkowej części,

- gminy Chojnice - w środkowo-wschodniej części.

W swym planowanym przebiegu obwodnica przecina następujące połączenia drogowe:

- dwie drogi wojewódzkie: nr 212 i nr 240,

- trzy drogi powiatowe,

- dwie drogi gminne.
Ponadto trasa przecina 4 istniejące linie kolejowe

FUNKCJA OBWODNICY W SIECI DRÓG KRAJOWYCH:

Obecna droga krajowa nr 22 jest jedną z dróg w podstawowej sieci drogowej w Polsce, a w przyszłości będzie także jednym z ważniejszych połączeń zarówno w sieci dróg o znaczeniu krajowym jak i międzynarodowym - jako dojazd do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. To droga z pewnością o dużej randze gospodarczej, a jej atrakcyjne turystycznie położenie podnosi znaczenie dla sezonowego ruchu turystycznego.

CEL INWESTYCJI

Zasadniczym celem inwestycji jest znacząca poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja drogi obwodowej umożliwi skierowanie znacznej części uciążliwego ruchu tranzytowego poza granice miasta. Na obszarze miejskim realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na:

- znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach położonych w centrum miasta,

- zmniejszenie emisji komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza i hałasu i związanych z nimi uciążliwości,

- poprawę warunków życia i wypoczynku mieszkańców centrum miejskiego,

- zmniejszenie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia ludności mogącego powstać w wyniku kolizji i awarii komunikacyjnych.

PRZESŁANKI PRZYJĘCIA

- Jako uzasadnienie budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 22 należy przytoczyć prognozę wzrostu ciężkiego ruchu samochodowego, zwłaszcza tranzytowego, w tym również międzynarodowego. Obecne natężenie ruchu pojazdów przejeżdżających przez miasto wynosi ok. 20 tys. pojazdów /dobę.

- Brak realizacji obwodnicy oznaczałby całkowite zablokowanie centrum Chojnic, intensywny wzrost przewozów towarowych przez miasto, znaczny wzrost poziomu emitowanego hałasu, wzrost emisji szkodliwych składników spalin i tym samym znaczne skażenie powietrza atmosferycznego, które zagrażałoby zdrowiu i życiu mieszkańców miasta.

- Obwodnica stanowić będzie południowe obejście terenów miejskich. Konieczność jej realizacji wiąże się przede wszystkim z dużym rozwojem miasta związanym z zapoczątkowanymi przez Burmistrza Arseniusza Finstera działaniami prorozwojowymi, takimi jak: modernizacja centralnej części miasta, oddanie do użytku Parku Wodnego, otwarcie Wszechnicy Chojnickiej, restauracja Bazyliki Mniejszej, modernizacja stadionu miejskiego, czy działaniami na rzecz pozyskania nowych inwestorów zewnętrznych poprzez np. doprowadzenie do utworzenia w sąsiedztwie z miastem filii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Powstanie obwodnicy związane jest też z prognozowanym szybkim wyczerpaniem przepustowości na odcinku ulic położonych w ciągu istniejącego przebiegu drogi krajowej przez miasto, która biegnie ulicami: Człuchowską, Sukienników i Gdańską.

TRASA

Trasę obwodnicy o długości ok. 14 km podzielić można na 3 odcinki:

I odcinek - włączenie do drogi krajowej nr 22 od strony Człuchowa do skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 212 Bytów - Chojnice – Zamarte;

II odcinek - od skrzyżowania z drogą nr 212 do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 240 Chojnice - Tuchola – Świecie;

III odcinek - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie do włączenia do istniejącej drogi w kierunku Elbląga.

PARAMETRY DROGI – DANE TECHNICZNE:

 

Odcinek Nieżywięć i Lipienice
 
 

Etap I

 
 

Projektowana prędkość

100 km/h

 

Szerokość jezdni

7,00 m (2x3,5)

 

Szerokość pobocza utwardzonego

2x1,25 m

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x0,75 m

2x1,25 m z barierami ochronnymi

 
 
Obciążenie

115 kN/oś

 
 

Etap II

 
 

Projektowana prędkość

100 km/h

 

Szerokość jezdni

7,00 m (2x3,5)

 

Szerokość pobocza utwardzonego

2x2,00 m

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x0,75 m

2x1,25 m z barierami ochronnymi

 
 
Obciążenie

115 kN/oś

 
 
 
Odcinek Lipienice - Pawłowo
 
 

Projektowana prędkość

100 km/h

 

Szerokość jezdni

7,00 m (2x3,5)

 

Szerokość pobocza utwardzonego

2x2,00 m

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x0,75 m

2x1,25 m z barierami ochronnymi

 
 
Obciążenie

115 kN/oś

 
 
 
Skrzyżowania i Węzły
 
 

Etap I - Skrzyżowania jednopoziomowe

 

Skrzyżowanie "Nieżywięć-Pawłowo" - na włączeniu istniejącej drogi krajowej nr 22:

 
 

Projektowana prędkość

60 km/h

 

Szerokość jezdni

7,00 m (2x3,5)

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x1,25 m

 
 

Skrzyżowanie "Pawłowo" - na włączeniu ul. Stare Parcele

 
 

Projektowana prędkość

60 km/h

 

Szerokość jezdni

5,50 m (2x2,75)

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x1,25 m

 
 

Etap II - Węzły dwupoziomowe

 

Węzeł "Pawłowo" - połączenie istniejącej drogi krajowej nr 22 z ul. Stare Parcele - odcinek drogi krajowej nr 22 - węzeł "Pawłowo"

 
 

Projektowana prędkość

60 km/h

 

Szerokość jezdni

7,00 m (2x3,5)

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x1,5 m

 
 

Węzeł "Pawłowo" - połączenie istniejącej drogi krajowej nr 22 z ul. Stare Parcele - węzeł "Pawłowo" - ul. Stare Parcele

 
 

Projektowana prędkość

60 km/h

 

Szerokość jezdni

5,50 m (2x2,75)

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x1,25 m

 
 

Węzeł "Nieżychowice" - Zachodnia obwodnica Chojnic - istniejąca droga wojewódzka nr 212 - węzeł "Nieżychowice"

 
 
JEDNA JEZDNIA
 

Projektowana prędkość

70 km/h

 

Szerokość jezdni

7,0 m (2x3,5)

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x2,0 m

 
DWIE JEZDNIE
 

Projektowana prędkość

70 km/h

 

Szerokość jezdni

7,0 m (2x3,5)

 

Szerokość pobocza gruntowego

2x2,0 m

 

Szerokość pasa rozdziału

4,5 m

 


Obwodnica miasta Chojnice została przyjęta do realizacji w ramach "Strategii przebudowy głównych dróg krajowych w Polsce w latach 2003 - 2013", a jej budowa ruszyła w październiku 2006r i potrwać ma 25 miesięcy.

 
 
 
Pliki do pobrania:
Przebieg obwodnicy (708 kB)

Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017