UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Konsultacje

Powrót

2017-03-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Burmistrz Miasta Chojnice 
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Konsultacje trwają od  16 marca  do  23 marca  2017 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl/Konsultacje oraz w  BIP-ie oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12
Wypełniony formularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2017 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.
Pliki do pobrania:
Projekt uchwały (587 kB)
Formularz konsultacji (28 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017