UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Park 1000-lecia - Blog informacyjny projektu > Aktualności dot. projektu

Powrót

2010-12-30 Informacje dotyczące projektu – podsumowanie

Projekt pt. ,,Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr projektu: WND-RPPM.05.02.00-00-001/09
Nr umowy: UDA-RPPM.05.02.00-00-001/09-00
Nr Aneksu do umowy: UDA-RPPM.05.02.00-00-001/09-01
 

Pliki do pobrania:
Podsumowanie projektu (814 kB)

Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017