UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Samorząd > Statut Miasta

Załącznik do Uchwały Nr I/4/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 listopada 2002r.
Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział II - Miasto Chojnice Rozdział III - Jednostki pomocnicze Miasta Rozdział IV - Organizacja wewnętrzna Rady Rozdział V - Tryb pracy Rady - I. Sesje Rady Rozdział V - Tryb pracy Rady - II. Przygotowanie sesji Rozdział V - Tryb pracy Rady - III. Uchwały Rozdział V - Tryb pracy Rady - IV. Procedura głosowania Rozdział V - Tryb pracy Rady - V. Komisje Rady Rozdział V - Tryb pracy Rady - VI. Radni Rozdział VI - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej - I. Organizacja Komisji Rewizyjnej Rozdział VI - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej - II. Zasady kontroli Rozdział VI - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej - III. Tryb kontroli Rozdział VI - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej - IV. Protokoły kontroli Rozdział VI - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej - V. Plany pracy i sprawozdania Rozdział VI - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej - VI. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rozdział VII - Zasady działania klubów radnych Rozdział VIII - Organizacja i tryb pracy organu wykonawczego Rozdział IX - Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Urzędu Rozdział X - Pracownicy samorządowi Rozdział XI - Przepisy końcowe ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU MIASTA (Opis Granic Miasta Chojnice ) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU MIASTA (Herb miasta Chojnice) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU MIASTA (Flaga miasta Chojnice) ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU MIASTA Zmiany statutu
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017