UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2017-01-12 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

Projektu

 

Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od   12 stycznia do  19 stycznia  2017 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje /,www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12

Wypełniony formularz konsultacji ws. uchwały zmieniającej Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2017r. należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  19 stycznia 2017 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

Z wyrazami

Burmistrz Miasta Chojnice

 
Pliki do pobrania:
Formularz konsultacji (26 kB)
Uchwała zmieniająca program współpracy 2017 (34 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017