UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2016-11-07 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W związku ze zwiększeniem środków finansowych na zadanie: ochrona zwierząt (prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt) z 320.000 zł na 400.000

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w drugich konsultacjach

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2017 ROKU
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Konsultacje trwają od 8 listopada do 15 listopada 2016 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje /,www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12

Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2017 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 roku na:

  • adres poczty elektronicznej urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

Z wyrazami
Burmistrz Miasta Chojnice

Pliki do pobrania:
Program współpracy 2017 (190 kB)
Formularz konsultacji (25 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017