UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2015-11-05 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2016 ROKU
Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Konsultacje trwają od  5 do 13 listopada 2015 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje /www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12.

Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice  w  2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności  należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie    do  13 listopada 2015 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

Z wyrazami
Burmistrz Miasta Chojnice

Aktualizacja 6.11.2015

ZMIANA OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza zmianę ogłoszenia dot. konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W projekcie programu rozdział 8 § 1 pkt 2) zmianie ulega i otrzymuje brzmienie: 

„2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  wynosi  316.000 zł;”

Pozostała treść projektu programu pozostaje bez zmian.

Pliki do pobrania:
Formularz konsultacji programu współpracy z NGO (26 kB)
Projekt programu na 2016 (87 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017