UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2015-02-24 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/504/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

Projektu

Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/504/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27  października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od  24 lutego do 4  marca  2015 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje / , www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe / oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12

Wypełniony formularz konsultacji ws. uchwały zmieniającej Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2015r. należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  4 marca 2015 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

Z wyrazami
Burmistrz Miasta Chojnice

Pliki do pobrania:
formularz konsultacji ws. uchwały zmieniającej z ngo (25 kB)
Uchwała zmieniająca - Program współpracy z org. pozarz. - 2015 (365 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017