UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2014-12-08 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach 
Projektu

uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Konsultacje trwają od 8 grudnia do 18 grudnia 2014 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Konsultacje / Organizacje Pozarządowe/ i BIP-ie oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12.

Wypełniony formularz konsultacji uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  19 grudnia  2014 roku  na:

  • adres poczty elektronicznej  referatkis@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.
Pliki do pobrania:
Formularz konsultacji (28 kB)
Uchwała 1-STYPENDIA - NAGRODY-2014-X (84 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017