UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2013-09-24 Ogłoszenie o konsultacjach ws. programu 2014

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2014 ROKU
Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Konsultacje trwają od  25 września do  16 października  2013 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje /,www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12.

Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2014 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2013 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

Z wyrazami
Burmistrz Miasta Chojnice

Pliki do pobrania:
Projekt programu (89 kB)
Formularz konsultacji programu współpracy z ngo (25 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017