UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2013-03-06 Ogłoszenie o konsultacjach uchwały

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
Projektu
 uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej W Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od  6 marca do  13 marca 2013 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się również na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12
Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2013 rok należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2012 roku na:

  • adres poczty elektronicznej urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszenia opinii (25 kB)
Uchwała zmieniająca uchwałę - program współpracy z organizacjami pozarządowymi (120 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017