UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2013-02-08 Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej W Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
Projektu


uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej W Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od  8 lutego do  15 lutego 2013 roku.


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę programu współpracy na 2013 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2013 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

Burmistrz Miasta Chojnice

Pliki do pobrania:
Projekt uchwały (32 kB)
Formularz zgłoszenia opinii (25 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017