UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konsultacje z NGO

Powrót

2010-09-30 Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie uchwały
Nr XLII/477/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,projektów współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z tymi organizacjami i podmiotami.

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2011 ROKU
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE


Konsultacje trwają od 30 września do 15 października 2010 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Biuro Podawcze, Stary Rynek 1

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2011 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2010 roku na:

  • adres poczty elektronicznej urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

Z wyrazami
Burmistrz Miasta Chojnice

Pliki do pobrania:
Program współpracy z NGO na 2011 rok (145 kB)
Formularz konsultacji do projektu Programu współpracy z NGO 2011 (34 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017