UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konkursy

2017-01-26 Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2017” z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2017 r. - Kultura 2017-01-10 Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2017” z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2017 r. - Sport 2016-12-01 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych 2016-12-01 Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach 2016-11-30 Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2017 r. 2016-10-20 Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2017 r. 2016-01-29 Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2016” 2015-12-23 Lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2016 2015-12-04 Konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2016 r. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2015-12-04 Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 2015-12-03 Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc społeczna 2016 2015-12-01 Ogłoszenie - nabór na członków komisji konkursów ofert 2015-10-07 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych. 2015-06-10 Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2015 - II TURA” 2015-04-07 Otwarty konkurs ofert - II TURA na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2015 r. 2015-02-17 Lista laureatów konkursu ofert - Dotacje 2015 - Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 2015-01-30 Lista laureatów konkursu ofert - Dotacje 2015 - I TURA 2015-01-13 Lista kandydatów do komisji konkursowych 2015 2015-01-13 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2015-2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą: "Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą". 2014-12-16 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej. 2014-12-08 Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2015 r. 2014-11-24 Otwarty konkurs ofert - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych 2014-02-07 Lista laureatów konkursu ofert - Dotacje 2014 2014-01-22 Otwarty konkurs na powierzenie realizacji w 2014 roku z zakresu pomocy społeczniej 2014-01-21 Lista kandydatów do komisji konkursowych 2014 2013-12-20 Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2014 r. 2013-12-12 KOMUNIKAT 2013-11-07 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych 2013-04-05 LISTA LAUREATÓW KONKURSU OFERT - Dotacje - 2013 - II TURA 2013-02-22 Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2013 r.- II TURA 2013-02-04 Lista laureatów konkursu ofert - Dotacje 2013 2013-01-02 Lista kandydatów na członków komisji konkursowych na 2013 r. 2012-12-10 Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2013 r. 2012-12-04 Otwarty konkurs na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. 2012-12-04 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych 2012-03-28 Lista laureatów konkursu o Dotacje 2012-II 2012-02-20 Otwarty konkurs ofert "Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PRZYTULISKO" 2012-02-15 Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice - II tura 2012-01-27 Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert o "Dotacje 2012" 2012-01-03 Lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2012 2011-12-09 Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 2011-12-09 Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice 2011-11-21 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych 2011-05-24 Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert o "Dotacje 2011/II" z budżetu Miasta Chojnice 2011-04-22 Otwarty konkurs ofert - II Tura na dotacje z budżetu Miasta Chojnice 2011-03-07 Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert o "Dotacje 2011/I" z budżetu Miasta Chojnice 2011-02-18 Lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2011 2011-01-03 Otwarty konkurs ofert- I Tura na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2011 r. 2011-01-03 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych 2010-06-07 Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert o "Dotacje 2010/II"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017