UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2017-07-14 Pozytywna ocena wykonalności dla projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi”

Wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” uzyskał pozytywną ocenę wykonalności w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim i został zakwalifikowany do oceny strategicznej I stopnia.

W trakcie oceny wykonalności projekt spełnił wszystkie kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014 – 2020. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 58 593 484,63 zł (85% kosztów kwalifikowanych). W ramach inwestycji zaplanowano: 11,5 km projektowanej nowej sieci kanalizacji deszczowej, montaż 12 układów separatorów, zmianę parametrów technicznych 3 istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie 4 zbiorników retencyjnych, regulację odcinka Strugi Jarcewskiej.

Główny cel projektu to wzmocnienie odporności sieci miejskiej  na powodzie i susze, eliminacja podtopień po ulewach i roztopach a ponadto ograniczenie zniszczeń nawierzchni ulic i ochrona budynków przed zalaniem piwnic.

 

 


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017