UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2017-05-16 Kończy się etap programowania projektu rewitalizacji miasta

Do 26 maja zostanie złożony wniosek do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego o dotację na 4 zadania realizowane w ramach gminnego programu rewitalizacji. Podczas piątkowej konferencji prasowej 12 maja Joanna Gappa z Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej informowała o dotychczasowych pracach nad realizacją projektu.

W 2016 r dokonano badania miasta zgodnie z wytycznymi urzędu marszałkowskiego pod względem tzw. wskaźników zdegradowania. W raporcie delimitacyjnym wyszczególniono trzy obszary: śródmieście, dzielnicę dworcową i przemysłową. Następnie  został wyłoniony obszar najbardziej zdegradowany w mieście – dzielnica dworcowa, zajmująca 112 ha, zamieszkuje ją ok 5 tys. osób (18,5 populacji miasta). 28 kwietnia br. rada Miejska w Chojnicach uchwaliła gminny program rewitalizacji dotyczący śródmieścia i dzielnicy dworcowej. Obecnie w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej trwają przygotowania, by do 26 maja złożyć wniosek aplikacyjny dotyczący przedsięwzięć dedykowanych dzielnicy dworcowej.

Przewidziano 4 zadania inwestycyjne:

- budowa obiektu na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy ul. Dworcowej (1 mln zł);

- budowa odcinka ul. Subisława (ok. 2 mln zł)

- zagospodarowanie Wzgórza ewangelickiego wraz z otoczeniem (2,2 mln zł);

- renowacje i remonty elementów wspólnych budynków wraz z zagospodarowaniem otoczenia (3,4 mln zł).

Ostatnie z tych zadań  ma być realizowane w oparciu o szerokie partnerstwo z podmiotami spoza sektora finansów publicznych – wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielnią. Podmioty zostały wybrane w ramach otwartego naboru wniosków. Nabór został ogłoszony w styczniu br. wpłynęło 27 ofert, w tym 20 ze strony spółdzielni mieszkaniowej i 7 – wspólnot. W trakcie procedury weryfikacji jeden oferent zrezygnował, pozostało 26 ofert. Wartość ofert wynosi 3 387 000 zł, przy czym wstępne ustalenie z Zarządem Województwa Pomorskiego opiewał na 2,4 mln zł. Niemniej prowadzone są rozmowy w urzędzie marszałkowskim, by te wszystkie zadania móc dofinansować. Oferty dotyczą posesji z ulic: Piłsudskiego, Dworcowej, Warszawskiej, Towarowej, Żwirki i Wigury, Łanowej, Drzymały.

 

 

 

 

 

 


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017