UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2017-04-21 Fundusz poprawy estetyki miasta – urząd oczekuje na wnioski

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu Poprawy Estetyki Miasta Chojnice. Tę możliwość mają wszyscy właściciele kamienic w obrębie miasta, które są umieszczone w gminnej ewidencji zabytków. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Łączna funduszu przeznaczonego do realizacji w 2017 roku wynosi 100 tysięcy złotych.

Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć do Burmistrza Miasta Chojnice wniosek o przyznanie dotacji oraz następujące załączniki:

- dokumentację potwierdzającą tytuł władania nieruchomością;

- kosztorys przewidywanych prac lub robót;

- pisemne potwierdzenie wystarczających środków na pokrycie wkładu własnego w remont budynku;

- decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice zezwalającą
   na przeprowadzenie prac lub robót;

- Informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

 

 


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017