UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2017-03-20 Dodatkowe zadania inwestycyjne

Burmistrz Miasta Chojnice na najbliższej sesji Rady Miejskiej 27 marca br. będzie rekomendował wykonanie dodatkowych zadań inwestycyjnych. Będą one możliwe do zrealizowania z uwagi na dobrą sytuację finansową budżetu: 9 000.000 zł wolnych środków i 4 500 000 zł nadwyżki budżetowej. O przeznaczeniu części tej sumy – ok. 3 mln zł radni zdecydowali już 20 lutego podczas poprzedniego posiedzenia.

Obecne zmiany w budżecie miasta zaowocują dodatkowymi zadaniami inwestycyjnymi:

- rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie nakładów o 1 000 000 zł);

- budowa odcinka ul. Kartuskiej (300.000 zł);

- pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w zakupie skokochronu (35.000 zł);

- pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K .Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu diagnostycznego (150.000 zł);

- dokumentacja projektowa przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (150.000 zł);

- zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi  na cele ścieżki kulturowej (1.000.000zł).


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017