UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2017-03-20 Ankieta na osiedlu Asnyka

10 marca br. zostało przeprowadzone badanie ankietowe, które dotyczyło zagospodarowania dwóch sąsiadujących ze sobą działek na osiedlu Asnyka. Działki nr 3148/1 oraz 3148/2 stanowią własność Gminy Miejskiej Chojnice. Druga z nich o powierzchni 4030 m2 miała podlegać zbyciu. Jednakże uchwała w tej sprawie wskutek wniosku radnych, została zdjęta z porządku posiedzenia Rady Miejskiej, które odbyło się 20 lutego. Zgodnie z intencją wnioskodawców, Burmistrz Miasta Chojnice zarządził badanie ankietowe dotyczące właścicieli 105 nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Adama Asnyka, Teofila Lenartowicza, Bolesława Leśmiana, Piotra Skargi, Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Przybosia, Mieczysława Jastruna, Michała Bałuckiego. Badanie dotyczyło możliwości zlokalizowania na działce nr 3148/2 budynku usługowo (handlowo) – mieszkalnego o powierzchni zabudowy 200 m2 (powierzchnia sprzedaży 120 m2) ; na działce nr 3148/1 – placu zabaw dla dzieci. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami ulicy, zgodę wyraziło 77,15% ankietowanych. Przeciw ww. zagospodarowaniu wymienionych działek było 20,95% badanych. 1,90% ankiet było nieważnych – równoczesne wskazanie na „tak” i na „nie”. W dwóch przypadkach wskazano inne możliwości zagospodarowania wskazanego terenu z przeznaczeniem  pod parking lub zlokalizowanie budynku apteki.
 


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017