UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2017-03-20 Dofinansowanie projektów na rzecz rodziny – spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału w konkursie o Mikrogranty w wysokości do 5000 zł pn. „Działamy Razem dla Rodziny” współfinansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 marca 2017r. w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego Chojniczanka 1930 przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach. Rozpoczęcie o godzinie 13:00.

W ramach konkursu o dofinansowanie ubiegać się mogą :

- organizacje pozarządowe posiadające zapisy w statucie o prowadzeniu przez organizację działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny oraz

- grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby posiadające patrona w postaci organizacji pozarządowej posiadającej zapisy w statucie o prowadzeniu przez organizację działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny).

Realizatorami konkursu są Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania i Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego. Konkurs wyłoni co najmniej 147 projektów z całego kraju. W ramach konkursu wspierane będą projekty, które:

- wzmacniają więzi rodzinne,

- integrują rodzinę ze środowiskiem lokalnym, ze społecznością lokalną,

- wspierają rodzinę w wychowywaniu dzieci, wprowadzaniu w świat wartości takich jak odpowiedzialność, szacunek , uczciwość, miłość, zdrowie, stawianie granic,

- wprowadzają innowacyjne metody spędzania czasu wolnego z rodziną,

- wspierają macierzyństwo – przygotowują rodziny do bycia rodzicami,

- upowszechniają nowoczesne metody opieki nad dzieckiem,

- rozwijają umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci (od tworzenia kreatywnych zabawek, rozwojowej przestrzeni do zabaw stymulujących rozwój dzieci),

- służą wymianie doświadczeń i tworzeniu grup dyskusyjnych, samorozwojowych,

- wzmacniają rodzinę w realizacji założonych celów (np. coaching, tutoring rodzicielski),

- wzmacniają więzi międzypokoleniowe w rodzinie,

- wzmacniają rodzinę w kryzysowych sytuacjach,

- tworzą przestrzeń publiczną sprzyjającą rodzinie,

- promują wartości rodzinne w środowisku lokalnym,

- wspierają rodziny dotknięte niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą i obejmują minimum 8 rodzin.

Dofinansowane zostaną projekty trwające co najmniej 90 dni i kończące się nie później niż 31 października 2017 r.

Ogłoszenie konkursu dostępne jest na stronie: http://dzialamyrazem.pl/konkurs-centrum-dla-rodziny/

 

 


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017