UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2017-02-06 Słońce źródłem pozyskiwania energii

Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” realizowanego w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt kierowany był do osób fizycznych,  zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej na swojej nieruchomości i włączeniu jej do istniejącej instalacji elektrycznej. Jego celem jest zmniejszenie zużycia poboru energii elektrycznej z sieci energoelektrycznej.

W ramach projektu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przyjął 133 wnioski, spośród których zakwalifikowano 103. Planowana wartość inwestycji wynosi 2 mln 268 tys. zł. Na jej realizację przewidziano dofinansowanie w wysokości 85 proc. Pozostałe środki 15 proc., to wkład własny mieszkańców. Wnioski zostały złożone w styczniu br. w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie oczekują na weryfikację.  


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017