UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2005-12-16 Zawiadomienie, ul. Majkowskiego

Chojnice, 16.12.2005 r.

BURMISTRZ MIASTA

CHOJNICE

Km 7639 - 20/05

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 i 106 k.p.a. oraz art. 32 ustawy z dnia
21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
w celu ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie nawierzchni ulicy Majkowskiego wraz
z odwodnieniem w Chojnicach (działka nr 1852/21) - inwestor Gmina Miejska Chojnice.

Jednocześnie informuję, że z wnioskiem o wydanie decyzji zapoznać się można w Urzędzie Miejskim, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 612, w godz. 8.00 - 14.00 i tam też można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor Wydziału

Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

mgr Krystyna Sowacka


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017