UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2005-12-01 Zawiadomienie( Km 7639 – 16/05 )

Chojnice, 01.12.2005 r.
BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Km 7639 – 16/05

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 i 106 k.p.a. oraz art. 32 ustawy z dnia
21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie obiektów przetwórni ryb, w tym chłodni, magazynów produktów gotowych, a także części biurowo – socjalnej wraz z urządzeniami z tym związanymi na działkach nr 684/37 i nr 684/42 przy ul. Zakładowej w m. Chojnice – inwestor SEKO Sp. z o.o. Jednocześnie informuję, że z wnioskiem o wydanie decyzji zapoznać się można w Urzędzie Miejskim, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 612, w godz. 8.00 – 14.00 i tam też można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
mgr Krystyna Sowacka


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017