UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-09-08 Informacja z otwarcia ofert "Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach"

Chojnice, 08.09.2017 roku.

 

BI. 271.15.2017

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania :Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach”

nr przetargu : BI. 271.15.2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwotę brutto:

  • dla części I - 2.384.000,00 zł
  • dla części II - 150.000,00 zł

Złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Wartość oferty ogółem brutto dla części I / gwarancja Wartość oferty ogółem brutto dla części II / gwarancja
1. Gardenia Sport Sp. z o.o. Ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa2.213.678,23 zł gwarancja 5 lat202.325,04 gwarancja 7 lat
2. Konsorcjum firm:
  1. Przedsiębiorstwo Usługowe
„HYDRO-EKO” Mirosław Rożek Ul. Zapolskiej 18 89-600 Chojnice
  1. GRETASPORT Ilona Stańczyk
2.853.299,84 zł gwarancja 5 lat -------------------
3. „Wo – Kop” Wojciech Drewczyński Ul. Mickiewicza 27 89-600 Chojnice1.891.558,50 zł gwarancja 5 lat --------------------

Termin wykonania zamówienia:

  • część I- 31 lipca 2018 r.
  • część II- 31 lipca 2018 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

SJ


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-08-22 Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach" 2017-09-29 Informacja o wynikach postępowania na "Budowę boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole podstawowej Nr 5 w Chojnicach"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017