UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-08-04 Informacja o wynikach postępowania "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach"

Chojnice, dnia 04.08.2017r.

KM.271.24.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500004841-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, termin płatności – 10%, termin przystąpienia do prac – 30% ).

Agro-Pol Anna Kobus,
Nieżychowice 47, 89- 620 Chojnice.
ogółem - 100 pkt

Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta.


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-07-24 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach” 2017-07-31 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017