UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-08-02 Informacja o wynikach postępowania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice"

Chojnice, 02.08.2017 roku.

WE.271.4.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 550662-N-2017 z dnia 2017-07-13


Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art.92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego naWyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.


wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, termin dostawy–20 % , okres gwarancji – 20%).

W części I – dostawa pomocy dydaktycznych

Handel-Usługi „TELETOM” Tomasz Sobieraj

ul. Połczyńska 5; 78-300 ŚWIDWIN

Za cenę 141.908,50 zł - 60 pkt., termin dostawy – 0 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.;
ogółem 70 pkt.

W części II – dostawa sprzętu i urządzeń multimedialnych

Handel-Usługi „TELETOM” Tomasz Sobieraj

ul. Połczyńska 5; 78-300 ŚWIDWIN

Za cenę 85.620,00 zł - 60 pkt., termin dostawy – 0 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.;

ogółem 70 pkt.
 

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-07-13 Ogłoszenie o przetargu "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakoœci edukacji przedszkolnej w Mieœcie Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-07-21 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017