UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-07-11 Rozstrzygnięcie przetargu na "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach"

Chojnice, dnia 11.07.2017r.

KM.271.22.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 538760-N-2017 z dnia 2017-06-26 r

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, termin płatności – 20%, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20% ).

Zakład Pogrzebowy Tadeusz Porożyński,
ul. Gdańska 389- 600 Chojnice.
za cenę 32.500 zł brutto miesięcznie – 60 pkt
termin płatności – 30 dni - 20 pkt
samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20 pkt
ogółem - 100 pkt

Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta.
AB


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-06-26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn." Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach" 2017-07-05 Informacja z otwarcia ofert na "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017