UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-06-14 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Chojnice, 14.06.2017 roku.

WE.271.3.2017

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn.:Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

nr przetargu – WE.271.3.2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia, następujące kwoty brutto:
Część Nr 1 – dostawa pomocy dydaktycznych – 194.120,00 zł,
Część Nr 2 – dostawa i montaż sprzętu i urządzeń multimedialnych – 330.400,00 zł.

Złożono następujące oferty:

Część Nr 1 - dostawa pomocy dydaktycznych

Lp. Nr oferty Wykonawca Cena - brutto Termin dostawy Okres gwarancji
1 2 Educarium sp zo.o.,
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
165.350,00 zł 20 dni 36 m-cy
2 3 ABC Szkoły – Sławomir Śliwiak
Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno
154.848,40 zł 20 dni 36 m-cy

Część Nr 2 - dostawa i montaż sprzętu i urządzeń multimedialnych

Lp. Nr oferty Wykonawca Cena - brutto Termin dostawy Okres gwarancji
1 1 AdvanceIT sp.zo.o. 328.600,65 zł 19 dni 36 m-cy

 


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-06-06 Ogłoszenie o przetargu na "Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-06-29 Informacja o wynikach postępowania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017