UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-06-12 Rozstrzygnięcie przetargu "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola – roboty zewnętrzne"

Chojnice, dnia 12.06.2017

BI.271.10.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola – roboty zewnętrzne”opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 508279-N- 2017 z dnia 2017-05-15

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art.92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola – roboty zewnętrzne ”

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, gwarancja– 40 % ).

Usługi Remontowo – Budowlane
Grzegorz Drewczyński
Brzeźno 1, 77-300 Człuchów

za cenę 361.669,53 zł brutto.
gwarancja - 3 lata
cena – 60% , gwarancja 0 pkt - ogółem - 60 pkt

MW/AB
BURMISTRZ
ARSENIUSZ FINSTER


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-05-15 Ogłoszenie o przetargu "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola - roboty zewnętrzne" 2017-05-30 Informacja z otwarcia ofert postępowania pn. „Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola - roboty zewnętrzne”

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017