UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-05-16 Informacja o wynikach postępowania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza"

Chojnice, dnia 16.05.2017

BI.271.9.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 75232 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art.92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie
i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza”

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, gwarancja– 40 % ).

Marbruk sp. z o.o.
ul. Długa 1
89-606 Charzykowy

za cenę 177.696,28 zł zł brutto.
gwarancja - 5 lat
cena – 60% , gwarancja 40% - ogółem - 100 pkt

WCH/AB BURMISTRZ
ARSENIUSZ FINSTER

Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania pisma.


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-27 Ogłoszenie o zamówieniu "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na terenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza" 2017-05-12 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017