UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-04-19 Ogłoszenie o zamówieniu: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku."
Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia (225 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (279 kB)
Załącznik Nr 1 formularz oferty (59 kB)
Załącznik Nr 2 projekt umowy (157 kB)
Załącznik Nr 3 standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (304 kB)
Załącznik Nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej (60 kB)
Załącznik Nr 5 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice (566 kB)
Załącznik Nr 6 uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (235 kB)
Załącznik Nr 7 uchwała w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (180 kB)
Załącznik Nr 8 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (30 kB)
Załącznik Nr 9 wykaz nieruchomości położonych wzdłuż ulic na terenie Gminy Miejskiej Chojnice z podziałem na 4 sektory (4 536 kB)
Pytania i odpowiedzi (196 kB)

Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-05-23 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku" 2017-05-29 Informacja o wynikach postępowania pn. "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017